Loading....

ALP GÜRKAN Kimdir?

Prof. Dr. Alp GÜRKAN, İzmir’de doğdu. 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayarak tıp doktoru unvanı aldı. 

  • Türkiye’de organ nakli ile ilgili ilk çapraz böbrek nakli, ilk laparoskopik verici ameliyatı, ilk ince bağırsak nakli gibi ilkleri uyguladı.
  • 8 kitap bölüm yazarlığı, 2 kitap tercüme editörlüğü ve 6 bölüm çevirisi, 59 adet yurtiçi yayın, 32 adet yurtdışı yayını, 173 adet yurtiçi ve yurtdışı bildirisi bulunmaktadır.
  • Dr. GÜRKAN, Türk Tabipler Birliği, Ulusal Cerrahi Derneği, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği, İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, Avrupa Diyaliz ve Transplantasyon Birliği (Europian Dialysis and Transplantation Association), New York Bilimler Akademisi ve American Collage of Surgeons (Amerikan Cerrahlar Koleji), American Transplant Surgeon’s Assoc. (Amerikan Transplant cerrahları Birliği) gibi ulusal ve uluslararası mesleki derneklere üyedir.

Akut Miyeloid Lösemi Nedir?

Lökositleri meydana getiren hücrelerden granülosit ve monositler kemik iliğindeki blast adı verilen genç hücrelerin basamak basamak olgunlaşması sonucu oluşurlar. Meydana gelen bu olgun hücreler blastların aksine fonksiyon gören hücreler olup mikroplarla mücadele eder ve bağışıklık sisteminde rol oynarlar.

Akut miyeloid lösemide, normal olgunlaşma süreci bozulur, blast adı verilen genç hücreler olgunlaşamaz, kemik iliği ile kanda birikmeye başlarlar. Nötrofil, monosit gibi olgun hücreler meydana gelemediğinden mikroplara karşı vücut savunmasız kalır. Miyeloblastların anormal çoğalması sonucu kemik iliğinde eritrosit ve trombosit yapımı bozulur.   Buna bağlı olarak anemi ve trombosit sayısında azalma meydana gelir.

Desteğinize İhtiyacımız Var

Kimler Kemik İliği için Verici (Donör) Olabilir?

Doku grubu antijenleri (HLA) Alp Gürkan ile uyumlu olan sağlıklı herhangi bir kişi verici olabilir.

Kemik iliği nakli için alıcı ve vericinin kan grubunun aynı olması gerekmez, farklı kan grubu olan kişiler arasında da nakil yapılabilmektedir. Önemli olan hasta ve bağışçı (alıcı ve verici) arasındaki doku grubu antijenlerinin birbirine ne kadar benzediğidir. 

Akraba dışı kemik iliği/kök hücre vericisi olmak için şartlar nelerdir?

Ülkemizde TÜRKÖK 18 ile 50 yaş arasında, en az 50 kg ağırlığındaki her sağlıklı kişiyi kök hücre vericisi olarak kabul etmektedir.

Gönüllü kemik iliği/kök hücre verici adaylarının bulaşıcı hastalık, bağışıklık sistemi hastalıklarına ve enfeksiyon hastalıklarına sahip olmaması gerekmektedir. 

Bunun için öncelikle verici (donör) adaylarından kan örnekleri alınarak incelenir. Eğer herhangi bir hastalık saptanmazsa doku tipi belirlenir ve bilgileriniz kemik iliği bankasına aktarılır.

Hem Kan (AB Rh+), hem de Kök Hücre bağışlarına ihtiyacımız var.

Sürekli ve acil kan ihtiyacımız olduğu için İstanbul’da yaşayan bağışçı listesi oluşturuyoruz.

Eğer kan grubunuz AB Rh+ ve İstanbul’da bulunuyorsanız acil bir durumda size ulaşabilmemiz için lütfen bilgilerinizi aşağıya bırakın.

Kök hücre bağışçısı olmak için kan grubu uyumu aranmamaktadır. Kök hücre doku uyum testi için lütfen en yakın Kızılay ile ya da bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçin.

Doğru ilik eşleşmesini bulabilmek için mümkün olduğunca çok donöre ihtiyacımız var!


İlik Bağışçısı olmak için lütfen en yakın Kızılay Kök Hücre Bağış Noktasına gitmeniz gerekmekte

AB Rh+ kan grubuyum ve acil durum kan bağışçı listesine eklenmek istiyorum

WhatsApp chat
Back To Top